50,000 تومان
ماهانه
رم دو گیگ
دو گیگ رم
1 هسته پردازنده
سی گیگ هاردSSD
70,000 تومان
ماهانه
رم چهار گیگ
چهار گیگ رم
1 هسته پردازنده
سی گیگ هاردSSD
90,000 تومان
ماهانه
رم شش گیگ
شش گیگ رم
1 هسته پردازنده
سی گیگ هاردSSD